Skip to main content
Logo Dierenvoedselbank De Gevulde Buikjes - PNG

Over Stichting Dierenvoedselbank De Gevulde Buikjes

Onze stichting is van mening dat huisdieren niet de dupe mogen worden van de financiële situatie van hun baas of bazin. Het komt steeds vaker voor dat mensen die eigenaar zijn van een huisdier, de kosten voor bijvoorbeeld voeding en onderhoud niet meer kunnen betalen.

Stichting Dierenvoedselbank De Gevulde Buikjes kan het niet aanzien dat er vele mensen en dieren lijden onder deze omstandigheden. Hiervoor hebben wij deze stichting in het leven geroepen. Elke maand vind er een uitgifte plaats aan onze leden, en kunnen wij bemiddelen in onderhoud van het dier en eventuele dierenartskosten.

  • Naamsbekendheid en financiële- en natura donaties van de stichting vergroten d.m.v. het verspreiden van flyers, collectes, social media en mond-op-mond reclame.
  • Een netwerk opbouwen van bedrijven in regio haaglanden, voor donaties op grotere schaal.
  • Contacten leggen met verschillende stichtingen voor de minima in de regio, om elkaar te helpen en het bereik te vergroten.
Donaties ophalen in Nootdorp

Hoofdlijnen beleidsplan:

Stichting Dierenvoedselbank DGB heeft de ambitie om het aantal uitgiftepunten in regio haaglanden uit te breiden. Momenteel hebben we een uitgiftepunt in Den Haag en Delft en op korte termijn komen daar Rijswijk en Zoetermeer bij. De verwachting is dat het aantal mensen in financiële nood met huisdieren verder zal gaan toenemen. In hoeverre het werkgebied en aantal huishoudens die we ondersteunen verder uitgebreid kan worden om deze toename te kunnen blijven helpen is o.a. afhankelijk van de donaties, beschikbare ruimtes en capaciteit van de vrijwilligers. Onze doelstellingen om dit te bereiken zijn als volgt:

  • Naamsbekendheid en financiële- en natura donaties van de stichting vergroten d.m.v. het verspreiden van flyers, collectes, social media en mond-op-mond reclame.
  • Een netwerk opbouwen van bedrijven in regio haaglanden, voor donaties op grotere schaal.
  • Contacten leggen met verschillende stichtingen voor de minima in de regio, om elkaar te helpen en het bereik te vergroten.
  • Beloningsbeleid:

    Het bestuur is verantwoordelijk voor vrijwilligers, financieel beheer, beleid en de interne en externe communicatie. De Stichting heeft een bestuur welke bestaat uit 3 bestuursleden. De bestuursleden voeren hun taken vrijwillig uit en genieten voor hun prestaties geen beloning.