Skip to main content

Beste volgers van Stichting Dierenvoedselbank de Gevulde Buikjes,

Het is met groot verdriet en een zwaar hart dat we jullie moeten mededelen dat Stichting Dierenvoedselbank de Gevulde Buikjes ophoudt te bestaan. Deze beslissing is niet lichtvaardig genomen en komt voort uit een combinatie van persoonlijke omstandigheden bij onze voorzitter en het steeds kleinere aantal vrijwilligers die ons werk mogelijk maken.
Onze stichting is ooit begonnen met een droom: om dieren en hun eigenaren te ondersteunen in moeilijke tijden, ervoor te zorgen dat geen enkel dier honger hoeft te lijden, ongeacht de financiële situatie van hun baasjes. Dankzij jullie steun en de onvermoeibare inzet van onze vrijwilligers hebben we deze droom vele jaren kunnen waarmaken. Samen hebben we ervoor gezorgd dat talloze dieren een volle buik hebben gekregen en dat hun eigenaren even minder zorgen hadden.
Elk gedoneerd zakje voer, elke vrijwillige handeling en elk gedeeld bericht heeft bijgedragen aan onze missie.
Helaas hebben de persoonlijke omstandigheden van onze voorzitter een punt bereikt waarop het niet langer mogelijk is om de stichting de aandacht en toewijding te geven die ze verdient. Daarnaast hebben we de afgelopen tijd gemerkt dat het aantal vrijwilligers drastisch is afgenomen, waardoor het steeds moeilijker werd om al onze activiteiten draaiende te houden.
Het ontbreken van voldoende mankracht maakt het onmogelijk om onze dienstverlening op een verantwoorde en duurzame manier voort te zetten.
We zullen de komende tijd iedereen persoonlijk op de hoogte stellen van onze sluiting en de verdere stappen die hiermee gepaard gaan. We begrijpen dat dit nieuws voor velen een teleurstelling zal zijn, vooral voor degenen die afhankelijk waren van onze hulp en steun. We zullen er alles aan doen om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en ervoor zorgen dat onze resterende middelen goed terechtkomen.
We willen deze gelegenheid aangrijpen om een welgemeend en hartelijk dankwoord uit te spreken aan iedereen die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor Stichting Dierenvoedselbank de Gevulde Buikjes. Vrijwilligers, donateurs, partners, en supporters – zonder jullie was het ons nooit gelukt om zoveel dieren en hun eigenaren te helpen. Jullie betrokkenheid, tijd, en moeite hebben een wereld van verschil gemaakt en laten een blijvende indruk achter.
Hoewel dit het einde is van onze stichting, hopen we dat de geest van wat we samen hebben bereikt zal blijven voortleven.
Blijf omzien naar elkaar en naar de dieren die onze zorg en liefde nodig hebben. Laten we de herinneringen aan wat we hebben bereikt koesteren en de waardevolle lessen die we hebben geleerd met ons meedragen.

Met diepe dankbaarheid en warme groeten,

Stichting Dierenvoedselbank de Gevulde Buikjes